Cycle Starter Plans

View all

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr10

  • Vraag drie verschillende personen welk Schriftgedeelte of onderwerp het meest leerzaam zou zijn om de gemeente te helpen volwassener te worden in haar geestelijk leven.
  • Vraag twee of drie personen om mondelinge of geschreven feedback op je preken. Vraag hun om naast algemene opmerkingen ook specifieke feedback te geven over hoe je zou kunnen groeien in het uitleggen van Bijbelse principes en de toepassing ervan in het dagelijks leven.
  • Bedenk wat kan worden bereikt door een preek die niet op hetzelfde niveau of beter kan worden gedaan via een ander forum in het gemeenteleven.
  • Moedig luisteraars aan erover na te denken of een preek direct op hen van toepassing is of ideeën bevat waar zij als discipelmakers van zouden kunnen leren en die ze door zouden kunnen geven aan anderen.
  • Vind een manier om een moderne Bijbelvertaling in de gemeente te introduceren.
  • Laat de voorganger de volgende keer dat je tijdens de preek een bijbels principe hoort dat je direct kunt toepassen, weten wat je geleerd hebt en hoe je van plan bent dit toe te passen.
  • Geef in een prekenserie aandacht aan de minimumfactoren van jouw gemeente en leg uit waarom dit zo belangrijk is voor de toekomst van de gemeente. Zorg ervoor, om de impact tot een maximum te vergroten, dat de grootste beïnvloeders van de gemeente op een praktische manier begonnen zijn zich door deze kwesties heen te werken voordat dit van de gemeente wordt verwacht.
  • Doe zelf of met een groep de 3colorsoflove.org Vruchten van de Geest Test.