Cycle Starter Plans

View all

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr18

  • Maak duidelijke afspraken over wanneer de leiders uit je gemeente bij elkaar komen om jullie NCD proces verder te bespreken en stel elkaar vragen over jullie persoonlijke groei ontwikkelcyclussen.
  • Overweeg om kleine subteams in te stellen die het gemeenteleven plannen rond de overkoepelende NCD gebieden van gemeenschap, dienstbaarheid en geloof (zie de NCD Beknopte Wegwijzer). Moedig regelmatige terugkoppeling vanuit de subteams aan het leiderschap en de gemeente aan.
  • Denk erover na of je gemeenteprogramma niet te vol is, waardoor de gemeenteleiders niet de mogelijkheid hebben om regelmatig bij elkaar te komen met genoeg tijd om adequaat na te denken over het verleden en plannen te maken voor de toekomst van jouw gemeente. Overweeg of er iets gedaan moet worden aan deze balans tussen kwaliteit en kwantiteit van de bediening.
  • Overweeg wie echt op een bepaalde leiderschapsbijeenkomst zou moeten zijn afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. Geef anderen de vrijheid niet aanwezig te zijn maar hun energie in plaats daarvan in te zetten op andere gebieden van het gemeenteleven.
  • Als je een begaafde evangelist in de gemeente hebt, vraag deze persoon dan hoe jij met jouw gaven met hem of haar zou kunnen samenwerken in de vorming van volledig toegewijde volgelingen van Christus.
  • Onderzoek de mogelijkheden van overleg met gebruik van 'video conferencing' bij sommige leiderschapsbijeenkomsten om ervoor te zorgen dat alles volgens planning kan doorgaan, ook als het een uitdaging is om fysiek bij elkaar te komen.
  • Werk met de leidinggevenden van je gemeente aan een betere training en ondersteuning van je huidige en potentiële kringleiders.
  • Vraag een van de leiders van je gemeente hoeveel tijd de leiding besteedt aan plannen voor de toekomstige groei van de gemeente en van welke bronnen zij daarvoor gebruik maken.