Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Hensiktsmessige strukturer

  • Be en leder i menigheten som du respekterer om å si noe om hvordan det du bidrar med i menigheten kan bli mer fruktbart.
  • Bestem tidspunkt og gi beskjed om når menighetens lederskap skal møtes neste gang for å drøfte den videre NaMu-prosessen og stille hverandre spørsmål om deres personlige vekstsykluser.
  • Vurder å opprette små grupper for å planlegge menighetens liv rundt de tre overordnede NaMu områdene fellesskap, tjeneste og tro (se NaMu oppsummeringsguide). Oppmuntre til regelmessig tilbakemelding fra disse gruppene til hovedledere og menighet.
  • Vurder om menighetens program er så fullt at lederne ikke makter å møtes regelmessig og ha nok tid til å reflektere over det som har vært og planlegge for framtiden. Vurder om dere skal ta fatt i denne eventuelle ubalansen mellom kvalitet og kvantitet i tjenesten.
  • Oppmuntre en eller flere av medlemmene i smågruppa di eller i teamet ditt til å ta en NaMu-test som passer deres tjeneste eller behov. http://www.3colorworld.org
  • Bestem nøyaktige datoer (ikke mer enn 6 mnd unna) for gå gjennomgå tjenesten til hver person under din ledelse for å hjelpe ham/henne til å vokse i rollen, finne en mer pssende tjeneste eller ta en pause om nødvendig.
  • Finn et område i menigheten eller gruppa der kommunikasjonen er dårlig og arbeid med lederskapet for å forbedre dette.
  • Finn en måte å holde lønnede og ulønnede medarbeidere oppdatert om konferanser og kurs i regi av menigheten eller andre.