Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Inspirerende gudstjeneste

  • Kom tidlig til gudstjenesten slik at du har tid til å senke skuldrene og forberede deg.
  • Spør forsangere og musikere om de liker musikken i gudstjenesten og også hvilken musikk som hjelper dem til å møte Gud og hvorfor.
  • Vurder fordelene med gudstjeneste fremfor personlig tilbedelse.
  • Vurder hva som kan gjøres gjennom en preken som ikke kan gjøres like godt eller bedre ved å benytte en annen virkegren i menigheten.
  • Hver gudstjenestedeltaker har Gud gitt gave til tilbedelse og oppmuntring. Hjelp menigheten til å forstå at inspirerende gudstjenester er avhengig av at deltakerne, så ulike som de er, tilber Gud og oppmuntrer menigheten. Hjelp den enkelte til å oppdage hva hans/hennes bidrag kan være, og hvordan det kan formidles før, under og/eller etter den formelle delen av gudstjenesten.
  • De ulike delene i gudstjenesten tar ulik tid. Vurder om det ville være mer hensiktsmessig og engasjerende om hver del var kortere eller lengre.
  • Prøv å få øyenkontakt med og hils på noen i menigheten som du har hatt et litt anspent forhold til, og spør hvordan det går med dem.
  • Prøv å tenke gjennom hvordan det er for en person som aldri har vært der før, å finne kirken og en plass å sitte. Hvordan kan dere gjøre kirken lettere å finne og gudstjenesten mer inkluderende?