Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Behovsorientert evangelisering

  • Be tre personer som arbeider sammen med deg i menigheten, å fortelle deg om en eller flere blant familie og venner som ikke kjenner Jesus. Tilby deg å være med å be. Tenk så over om du også på andre måter kan bidra til at disse menneskene kommer til tro.
  • Vurder hvor vennlig menigheten din er overfor mennesker med gaven evangelisering og hvordan "evangelistene" opplever det selv. Hvis dere har noen i menigheten, kan dere spørre dem om hvordan de synes at gaven deres blir mottatt.
  • Finn ei bok eller en digital undervisning om forbønn som hjelper deg til å forstå hva det er du får når du ber.
  • Finn ut hvilke mennesker i menigheten som er aktive i å hjelpe mennesker i nød (med mat, klær, utdanning, rådgivning osv.). Finn ut hvordan det de gjør kan bli mer integrert i det øvrige menighetsarbeidet, slik at de som trenger det, får enda bedre hjelp til et meningsfullt liv.
  • Nådegaven evangelisering brukes i mange menigheter. Be en eller flere som har denne nådegaven om å forklare hvorfor og hvordan de deler evangeliet med andre og ber for dem. Vurder å invitere dem med til gruppa di for å dele erfaringene sine.
  • Snakk med minst en person som du vanligvis ikke snakker med, når det er gudstjeneste denne uka.
  • Bruk tid i lokalsamfunnet der vanskeligstilte mennesker er (f.eks. NAV-kontoret, tinghuset, visse kaféer osv.).Be Gud vise deg hvordan menigheten kan møte noen av de behovene du ser.
  • Tenk over den største forskjellen som Jesus og menigheten har gjort for deg personlig. Hvordan kan menigheten på samme måte bedre tjene andre og hvilken rolle kan du spille i dette?