Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Tjeneste

  • Spør de tre personene i menigheten som står deg nærmest om hva de nå trenger mest for å tjene så fruktbart som mulig. Tenk over hva du kan hjelpe til med og hva du må be andre gjøre. Gi tilbakemelding til disse tre.
  • Bestem nøyaktige datoer (ikke mer enn 6 mnd unna) for gå gjennomgå tjenesten til hver person under din ledelse for å hjelpe ham/henne til å vokse i rollen, finne en mer pssende tjeneste eller ta en pause om nødvendig.
  • Finn et område i menigheten eller gruppa der kommunikasjonen er dårlig og arbeid med lederskapet for å forbedre dette.
  • Finn ut hvilke mennesker i menigheten som er aktive i å hjelpe mennesker i nød (med mat, klær, utdanning, rådgivning osv.). Finn ut hvordan det de gjør kan bli mer integrert i det øvrige menighetsarbeidet, slik at de som trenger det, får enda bedre hjelp til et meningsfullt liv.
  • Hvis du har en lederrolle i menigheten, finn noen som er villig og i stand til å hjelpe deg hjelpe deg med å utføre din rolle. Ta tid til å trene dem slik at de føler seg rustet til å gjøre dette.
  • Del med noen hvorfor du tror de har en gave som er bedre utviklet hos dem enn hos deg.
  • Bruk tid i lokalsamfunnet der vanskeligstilte mennesker er (f.eks. NAV-kontoret, tinghuset, visse kaféer osv.).Be Gud vise deg hvordan menigheten kan møte noen av de behovene du ser.
  • Be en leder i menigheten om å fortelle hvordan det du bidrar med, passer inn når det gjelder menighetens retning.