Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Fellesskap

  • Gi mer tid enn vanlig på et kommende møte til å ha fokus på personen eller personene dere møter. Legg til side andre ting som kan forstyrre (som dagsorden, syvendesans, mobiltelefon).
  • Spør noen i menigheten eller i gruppa som ser ut til å ha et langvarig, anstrengt forhold til en annen person, om å fortelle deg en eller flere positive ting om denne personen. Oppmuntre dem så til på en eller annen måte å dele dette med personen.
  • Vær sammen med andre i teamet ditt sosialt uten annen agenda enn å nyte hverandres selskap og ha fellesskap med hverandre.
  • Finn ut hvordan dere på en kreativ måte kan "reklamere" for menighetens smågrupper. Infoen må hjelpe folk til å forstå hver gruppes særpreg (møtetid, hyppighet, aldersgruppe, kjønn, tema, størrelse osv.)
  • Inviter noen i menigheten som du ikke kjenner så godt, hjem til deg eller ut for å spise et måltid sammen.
  • Snakk med eller send en oppmuntring, gjerne hver uke, til minst en person som har bidratt med noe positivt. Det kan være noe nylig eller noe du har sett over tid.
  • Vær forberedt på å dele de utfordringer og vanskeligheter du har, for at andre skal få mot til å være åpne om de vanskelighetene de står i til daglig.
  • NaMu har erfaring med at samarbeid er avgjørende for langvarig, sunn vekst. Skriv ned alt det negative du forbinder med samarbeid. Vær ærlig og grundig. Skriv så ned alle fordelene med samarbeid. Forleng denne lista til den er mer overbevisende enn lista over det negative.