Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

bekreftelse

  • Hjelp lederne dine til på ulike måter og regelmessig å anerkjenne de frivilliges tjenester.
  • Finn tre personer som gjør en verdifull innsats i menighetens liv og takk dem personlig.
  • På hvilke konkrete måter er hovedlederen i menigheten et åndelig eksempel for deg. Skriv ned tankene dine og formidle dem til lederen som en oppmuntring.
  • Inviter en ny kristen (eller en som nylig har kommet tilbake til menigheten) for å dele sin troshistorie med menigheten. La dem få gjøre det på den måten som passer dem best (muntlig, skriftlig, sang, kunst osv.).
  • Del med noen hvorfor du tror de har en gave som er bedre utviklet hos dem enn hos deg.
  • Hold fram de positive sidene ved en person eller situasjon hvis du i løpet av uka kommer i en diskusjon som er negativt ladet.
  • Snakk med eller send en oppmuntring, gjerne hver uke, til minst en person som har bidratt med noe positivt. Det kan være noe nylig eller noe du har sett over tid.