Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

innlevelse

  • Tenk på en venn/familiemedlem som ikke ser ut til å komme nærmere Jesus. Bruk litt tid til å tenke på hva Gud kan føle for dem. Vurder så om tankene stemmer overens med kjærligheten til en god far.
  • Vurder hvor god menigheten er til å ha omsorg for mennesker i menigheten med ulike behov.
  • Vurder om menighetens syn på troens kraft hindrer mennesker i å innrømme at de har personlige problemer.
  • Drøft med smågruppa di hva som skal til for at gruppa alltid skal være åpen for nye og hvordan nye lettere kan finne "veien" til gruppa.
  • Drøft med gruppa di om det er lettere å sende hjelp til folk langt borte enn å krysse gata og hjelpe en nabo.
  • Bruk tid i lokalsamfunnet der vanskeligstilte mennesker er (f.eks. NAV-kontoret, tinghuset, visse kaféer osv.).Be Gud vise deg hvordan menigheten kan møte noen av de behovene du ser.
  • Start en gruppe som spesielt prioriterer bønn for medlemmene og behovene deres.
  • Vær forberedt på å dele de utfordringer og vanskeligheter du har, for at andre skal få mot til å være åpne om de vanskelighetene de står i til daglig.