Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

hverdagstro

  • Forplikt dere til å be for en ny kristen i menigheten og hans/hennes familie og venner som ennå ikke kjenner Jesus. Oppmuntre den nye kristne til å se etter åpninger Gud gir til å dele evangeliet gjennom ord og handlinger.
  • Vurder om menighetens program er så travelt at det hindrer deg eller andre fra å være sammen med venner og familie som ennå ikke kjenner Jesus.
  • Lag en presentasjon av ulike oversettelser og parafraser av Bibelen, til hjelp for folk i menigheten når de trenger det.
  • Drøft med gruppa di om det er lettere å sende hjelp til folk langt borte enn å krysse gata og hjelpe en nabo.
  • La hvert medlem i smågruppa si hvordan dere kan bruke tiden sammen slik at den blir mest mulig relevant i forhold til hverdagens utfordringer.
  • Reflekter over utfordringer du møter i dagligliv og tjeneste. Hvis du sjelden snakker med Gud om disse utfordringene, tenk over hva slags bilde av Gud (og deg selv) du har. Om du ikke har viktige utfordringer, har det noe å si for bønnelivet ditt?
  • Fortell noen i menigheten eller gruppa di om sist du gledet deg over rekreasjon/fritid og hvorfor.
  • Ta Trosspråktest på egen hånd eller i en gruppe. Se the 3colorsofyourspirituality.org (engelsk)