Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

organisering

  • Ha som mål å bruke mer en halvparten av den tiden du bruker på menighetsarbeid til å utvikle andre mennesker som kan arbeide på ditt tjenesteområde.
  • Kom tidlig til gudstjenesten slik at du har tid til å senke skuldrene og forberede deg.
  • Bestem tidspunkt og gi beskjed om når menighetens lederskap skal møtes neste gang for å drøfte den videre NaMu-prosessen og stille hverandre spørsmål om deres personlige vekstsykluser.
  • Vurder hva som kan gjøres gjennom en preken som ikke kan gjøres like godt eller bedre ved å benytte en annen virkegren i menigheten.
  • Vurder om menighetens program er så fullt at lederne ikke makter å møtes regelmessig og ha nok tid til å reflektere over det som har vært og planlegge for framtiden. Vurder om dere skal ta fatt i denne eventuelle ubalansen mellom kvalitet og kvantitet i tjenesten.
  • Finn ut hvordan dere på en kreativ måte kan "reklamere" for menighetens smågrupper. Infoen må hjelpe folk til å forstå hver gruppes særpreg (møtetid, hyppighet, aldersgruppe, kjønn, tema, størrelse osv.)
  • Finn et område i menigheten eller gruppa der kommunikasjonen er dårlig og arbeid med lederskapet for å forbedre dette.
  • Snakk ofte (ukentlig) med de du leder om hvilke prioriteringer de bør gjøre. Spør dem om det også er andre oppgaver som de synes er viktige nå. Lag en plan sammen der dette blir tatt med.