Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

fortrolighet

  • Gi mer tid enn vanlig på et kommende møte til å ha fokus på personen eller personene dere møter. Legg til side andre ting som kan forstyrre (som dagsorden, syvendesans, mobiltelefon).
  • Spør gruppa di om å be for dine konkrete behov.
  • Vurder om menighetens program er så fullt at lederne ikke makter å møtes regelmessig og ha nok tid til å reflektere over det som har vært og planlegge for framtiden. Vurder om dere skal ta fatt i denne eventuelle ubalansen mellom kvalitet og kvantitet i tjenesten.
  • Vurder om menighetens syn på troens kraft hindrer mennesker i å innrømme at de har personlige problemer.
  • Få minst en ny venn i menigheten; en som du kan dele dine personlige utfordringer med, og han/hun er fri til å gjøre det samme.
  • Last ned eller kjøp en bilelstudieplan og bruk denne. Finn en tid på dagen da du er fri og avslappet. Om nødvendig, trapp ned på en annen aktivitet eller spør om hjelp for å få dette til. Del med noen andre det du lærer eller blir minnet om når du leser.
  • Hvis du har problemer i forhold til noen i menigheten, finn en nøytral person som kan hjelpe deg med å forbedre forholdet.
  • Vær forberedt på å dele de utfordringer og vanskeligheter du har, for at andre skal få mot til å være åpne om de vanskelighetene de står i til daglig.
  • Skriv ned hvorfor du synes det er vanskelig å dele med andre i menigheten eller smågruppa de vanskelighetene du står overfor. Be om mennesker og muligheter til å overvinne disse hindringene.