Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

læring

  • Hjelp menighetens lederskap med å bygge opp et ressursbibliotek for nåværende og potensielle gruppeledere. Legg vekt på ressurser som kan bety noe for menighetens nåværende minimumsfaktor.
  • Finn måter å involvere frivillige medarbeidere i NaMu-prosessen slik at de personlig og praktisk kan arbeide med temaer fra minimumsfaktoren (se Strategiguiden for idéer).
  • Vurder hva som kan gjøres gjennom en preken som ikke kan gjøres like godt eller bedre ved å benytte en annen virkegren i menigheten.
  • Lag en presentasjon av ulike oversettelser og parafraser av Bibelen, til hjelp for folk i menigheten når de trenger det.
  • Last ned eller kjøp en bilelstudieplan og bruk denne. Finn en tid på dagen da du er fri og avslappet. Om nødvendig, trapp ned på en annen aktivitet eller spør om hjelp for å få dette til. Del med noen andre det du lærer eller blir minnet om når du leser.
  • Oppmuntre hovedlederne i menigheten til å møte ledere i andre menigheter for å se hva de gjør og få nye perspektiver.
  • Bespreek in je kleine groep het volgende onderwerp: 'als een gemeente moet blijven groeien, moeten alle mensen uit de gemeente blijven groeien.' Wees bereid om in discussie te gaan met degenen wiens standpunt in de minderheid is om antwoorden te verkrijgen.
  • Finn en måte å holde lønnede og ulønnede medarbeidere oppdatert om konferanser og kurs i regi av menigheten eller andre.