Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

fostring

  • Be en leder i menigheten som du respekterer om å si noe om hvordan det du bidrar med i menigheten kan bli mer fruktbart.
  • Spør tre personer i menigheten som du har litt innflytelse over, om hva de ville like å gjøre bedre og hvordan de ønsker å vokse i troen. Spør dem etter ei uke eller to om hvordan de utvikler seg.
  • Spør din pastor/prest om hvordan du kan be for ham/henne.
  • Vurder opplæring og kurs som koster noe. Å dele utgiftene mellom deltakerne og menigheten kan uttrykke en felles forpliktelse for tjenesten.
  • Vurder om menighetens program er så travelt at det hindrer deg eller andre fra å være sammen med venner og familie som ennå ikke kjenner Jesus.
  • Spør nye kristne i menigheten om hvordan de har det og hvordan du eventuelt kan hjelpe dem.
  • Snakk regelmessig og utenom de faste møtene med minst en person i tjenestegruppa di som synes å ha et sterkt ønske om å vokse. La ikke fokus være på tjenesten dere har sammen, men legg vekt på hans/hennes utfordringer og mål. Når dere møtes, hjelp dem med å nå disse målene og prøv sammen å legge merke til utviklingen.
  • Arbeid sammen med menighetens ledere for å gi bedre opplæring og støtte til nåværende og potensielle gruppeledere.