Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

omsorg

  • Gi mer tid enn vanlig på et kommende møte til å ha fokus på personen eller personene dere møter. Legg til side andre ting som kan forstyrre (som dagsorden, syvendesans, mobiltelefon).
  • Spør gruppeledere dine om hvordan du best kan be og hjelpe dem personlig slik at de kan gjøre oppgaven sin best mulig.
  • Vurder om menighetens syn på troens kraft hindrer mennesker i å innrømme at de har personlige problemer.
  • Finn ut hvordan dere på en kreativ måte kan "reklamere" for menighetens smågrupper. Infoen må hjelpe folk til å forstå hver gruppes særpreg (møtetid, hyppighet, aldersgruppe, kjønn, tema, størrelse osv.)
  • Åpne hjemmet ditt for å ha en gruppe der og gjør en innsats for å gjøre det så innkluderende som mulig. Prøv å finne en/to som kan lede gruppa og inviter andre til å bli med.
  • Inviter med en ny person til gruppa di.
  • Inviter noen i menigheten som du ikke kjenner så godt, hjem til deg eller ut for å spise et måltid sammen.
  • Når du har møter med folk fra menigheten, tilby å be for dem før dere går fra hverandre. Det kan være en utfordring de står overfor, eller rett og slett at Gud skal velsigne dem.