Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

innsikt/selvinnsikt

  • Tegn et organisasjonskart over menigheten som viser hvordan du mener at ting fungerer (hvem tar bestemmelser, hvem rapporterer til hvem, roller og ansvar, kommunikasjonskanaler osv.) og spør en sentral leder om å kommentere observasjonene dine.
  • Oppmuntre en eller flere av medlemmene i smågruppa di eller i teamet ditt til å ta en NaMu-test som passer deres tjeneste eller behov. http://www.3colorworld.org
  • Hjelp lederne dine til på ulike måter og regelmessig å anerkjenne de frivilliges tjenester.
  • Snakk ofte (ukentlig) med de du leder om hvilke prioriteringer de bør gjøre. Spør dem om det også er andre oppgaver som de synes er viktige nå. Lag en plan sammen der dette blir tatt med.
  • Prøv å tenke gjennom hvordan det er for en person som aldri har vært der før, å finne kirken og en plass å sitte. Hvordan kan dere gjøre kirken lettere å finne og gudstjenesten mer inkluderende?
  • Del med noen hvorfor du tror de har en gave som er bedre utviklet hos dem enn hos deg.
  • Skriv ned tre(?) grunner til at du går til gudstjeneste. Inviter andre til å gjøre det samme og sammenlikn notatene.
  • Be en leder i menigheten om å fortelle hvordan det du bidrar med, passer inn når det gjelder menighetens retning.