Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

teamarbeid

  • Ha som mål å bruke mer en halvparten av den tiden du bruker på menighetsarbeid til å utvikle andre mennesker som kan arbeide på ditt tjenesteområde.
  • Vær sammen med andre i teamet ditt sosialt uten annen agenda enn å nyte hverandres selskap og ha fellesskap med hverandre.
  • Finn ut hvilke mennesker i menigheten som er aktive i å hjelpe mennesker i nød (med mat, klær, utdanning, rådgivning osv.). Finn ut hvordan det de gjør kan bli mer integrert i det øvrige menighetsarbeidet, slik at de som trenger det, får enda bedre hjelp til et meningsfullt liv.
  • Hvis du leder en gruppe, be noen av de andre i gruppa om å lede deler av samlingen sammen med deg. Spør om de likte det og om de vil gjøre det igjen for å få mer erfaring.
  • Snakk ofte (ukentlig) med de du leder om hvilke prioriteringer de bør gjøre. Spør dem om det også er andre oppgaver som de synes er viktige nå. Lag en plan sammen der dette blir tatt med.
  • NaMu har erfaring med at samarbeid er avgjørende for langvarig, sunn vekst. Skriv ned alt det negative du forbinder med samarbeid. Vær ærlig og grundig. Skriv så ned alle fordelene med samarbeid. Forleng denne lista til den er mer overbevisende enn lista over det negative.
  • Bruk den nye prosessen rundt NaMus forvalterskapstest for å hjelpe ditt team til å bruke sin tid, sine ressurser og sitt talent mer effektivt. 3colorsofstewardship.life