Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q10

  • Spør tre helt ulike personer om hvilket bibelavsnitt eller emne menigheten kunne lære mest av for å modnes i kristenlivet.
  • Be to eller tre personer om å gi deg muntlig eller skriftlig tilbakemelding på forkynnelsen din. Be dem i tillegg til generelle kommentarer om å gi deg konkret tilbakemelding på hvordan du enda bedre kan forklare bibelske prinsipper og hjelpe tilhørerne til å anvende dem i dagliglivet.
  • Vurder hva som kan gjøres gjennom en preken som ikke kan gjøres like godt eller bedre ved å benytte en annen virkegren i menigheten.
  • Oppmuntre dem som lytter til dagens tale om å tenke etter om talen gjelder dem direkte og/eller inneholder noe som de kan gi videre til andre.
  • Finn måter som gjør Bibelen tilgjengelig for de som kommer på gudstjenesten.
  • Neste gang du i talen hører noe som du lett kan anvende i livet ditt, kan du gå til taleren og fortelle hva du har lært og hvordan du tenker å bruke det.
  • Lag en prekenserie om menighetens minimumsfaktor(er) der du forklarer hvorfor dette er viktig for menighetens framtid. For at dette skal ha størst mulig betydning må dere sørge for at de viktigste meningsbærerne i menigheten har begynt gjøre noe med disse utfordringene før dere forventer at menigheten skal gjøre det.
  • Ta Trosspråktest på egen hånd eller i en gruppe. Se the 3colorsofyourspirituality.org (engelsk)