Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q12

  • Analyser hvor mye av det dere synger i kirken som gjør dere bevisste på Gud, lærer dere og minner dere om Hans vesen og hensikt.
  • Kom tidlig til gudstjenesten slik at du har tid til å senke skuldrene og forberede deg.
  • Lag en spørreundersøkelse i menigheten for å finne de 20 mest inspirerende lovsangene, salmene eller musikkstykkene. Inviter i en periode de som har besvart, til å fortelle i gudstjenesten hvorfor en spesiell sang, salme eller musikkstykke inspirerer dem.
  • Finn måter som gjør Bibelen tilgjengelig for de som kommer på gudstjenesten.
  • Drøft følgende spørsmål i gruppa di:"Hvis menigheten skal vokse, må alle menneskene også vokse". Om du er enig eller uenig, skal du være klar til å argumentere for mindetallets syn for å stimulere samtalen.
  • Prøv å få øyenkontakt med og hils på noen i menigheten som du har hatt et litt anspent forhold til, og spør hvordan det går med dem.
  • Ta Trosspråktest på egen hånd eller i en gruppe. Se the 3colorsofyourspirituality.org (engelsk)
  • Skriv ned minst fem eksempler på at du har erfart noe fra Gud under gudstjenesten.