Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q14

  • Gi mer tid enn vanlig på et kommende møte til å ha fokus på personen eller personene dere møter. Legg til side andre ting som kan forstyrre (som dagsorden, syvendesans, mobiltelefon).
  • Lag en spørreundersøkelse i menigheten for å finne de 20 mest inspirerende lovsangene, salmene eller musikkstykkene. Inviter i en periode de som har besvart, til å fortelle i gudstjenesten hvorfor en spesiell sang, salme eller musikkstykke inspirerer dem.
  • Få minst en ny venn i menigheten; en som du kan dele dine personlige utfordringer med, og han/hun er fri til å gjøre det samme.
  • Å leve et balansert liv er en del av det å være et forbilde som leder. Oppmuntre din prest/pastor til å fortelle hvordan han/hun bruker fritida si.
  • Hjelp lederskapet i menigheten til å utvikle gode måter å håndtere spenninger og konflikter som oppstår.
  • Inviter noen i menigheten som du ikke kjenner så godt, hjem til deg eller ut for å spise et måltid sammen.
  • Når du har opplevd noe med Gud under gudstjenesten, fortell til andre på en naturlig måte.
  • Ta Kjærlighetstesten på egen hånd eller i en gruppe (bruk boka Kjærlighetens 3 farger).
  • Skriv ned hvorfor du synes det er vanskelig å dele med andre i menigheten eller smågruppa de vanskelighetene du står overfor. Be om mennesker og muligheter til å overvinne disse hindringene.