Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q17

  • Spør noen modne kristne som kjenner deg godt, om å gi deg en utfordring som kan strekke troen din. Vær ansvarlig overfor dem når det gjelder denne utfordringen.
  • Spør tre personer i menigheten som du har litt innflytelse over, om hva de ville like å gjøre bedre og hvordan de ønsker å vokse i troen. Spør dem etter ei uke eller to om hvordan de utvikler seg.
  • Vurder om du er mer tilbøyelig til å rose mennesker for det de har gjort bra eller til å utfordre dem på de forpliktelsene de ikke har oppfylt.
  • Bestem nøyaktige datoer (ikke mer enn 6 mnd unna) for gå gjennomgå tjenesten til hver person under din ledelse for å hjelpe ham/henne til å vokse i rollen, finne en mer pssende tjeneste eller ta en pause om nødvendig.
  • Hjelp lederskapet i menigheten til å utvikle gode måter å håndtere spenninger og konflikter som oppstår.
  • Fortell en nær venn i menigheten om et viktig mål du har for denne uka. Be han/hun om sjekke med deg om en uke hvordan det gikk.
  • Når du neste gang spør noen om å gjøre noe i menigheten, lag en tidsplan som viser når oppfølging skal skje og når oppgaven skal være gjort.
  • Når du neste gang spør noen om å gjøre noe i menigheten, be om et tydelig ja eller nei. La dem vite at du mye heller vil ha et klart nei enn noe som høres ut som et ja.