Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q18

  • Bestem tidspunkt og gi beskjed om når menighetens lederskap skal møtes neste gang for å drøfte den videre NaMu-prosessen og stille hverandre spørsmål om deres personlige vekstsykluser.
  • Vurder å opprette små grupper for å planlegge menighetens liv rundt de tre overordnede NaMu områdene fellesskap, tjeneste og tro (se NaMu oppsummeringsguide). Oppmuntre til regelmessig tilbakemelding fra disse gruppene til hovedledere og menighet.
  • Vurder om menighetens program er så fullt at lederne ikke makter å møtes regelmessig og ha nok tid til å reflektere over det som har vært og planlegge for framtiden. Vurder om dere skal ta fatt i denne eventuelle ubalansen mellom kvalitet og kvantitet i tjenesten.
  • Tenk over hvem som virkelig trenger å være til stede på et gitt ledermøte ut fra emnene som skal diskuteres. Gi andre frihet til ikke å delta, men heller bruke kreftene på et annet område av menighetslivet.
  • Hvis dere har en evangelist i menigheten, kan du spørre om hvordan du, ut fra gavene dine, kan arbeide sammen med ham/henne for å utvikle ivrige etterfølgere av Jesus Kristus.
  • Dersom tilstedeværelse eller tid er vanskelig, sjekk programvare for videokonferanser for å bruke dette til enkelte av ledermøtene for å sikre nødvendig planlegging .
  • Arbeid sammen med menighetens ledere for å gi bedre opplæring og støtte til nåværende og potensielle gruppeledere.
  • Spør en sentral leder i menigheten hvor mye møtetid lederskapet bruker på å planlegge for framtidig vekst og hvilke ressurser de benytter til dette.