Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q19

  • Forplikt dere til å be for en ny kristen i menigheten og hans/hennes familie og venner som ennå ikke kjenner Jesus. Oppmuntre den nye kristne til å se etter åpninger Gud gir til å dele evangeliet gjennom ord og handlinger.
  • Kan mangel på nye kristne i menigheten henge sammen med at gleden og forventningen om nye kristne minker?
  • Lag en presentasjon av ulike oversettelser og parafraser av Bibelen, til hjelp for folk i menigheten når de trenger det.
  • Inviter en ny kristen (eller en som nylig har kommet tilbake til menigheten) for å dele sin troshistorie med menigheten. La dem få gjøre det på den måten som passer dem best (muntlig, skriftlig, sang, kunst osv.).
  • Inviter en ny kristen til å bli med i et tjenesteteam som har fokus på å tjene lokalsamfunnet. Prøv å gi dem oppgaver som passer til deres unike gaver.
  • Bruk tid i lokalsamfunnet der vanskeligstilte mennesker er (f.eks. NAV-kontoret, tinghuset, visse kaféer osv.).Be Gud vise deg hvordan menigheten kan møte noen av de behovene du ser.