Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q20

  • Spør noen i menigheten eller i gruppa som ser ut til å ha et langvarig, anstrengt forhold til en annen person, om å fortelle deg en eller flere positive ting om denne personen. Oppmuntre dem så til på en eller annen måte å dele dette med personen.
  • Spør de tre personene i menigheten som står deg nærmest om hva de nå trenger mest for å tjene så fruktbart som mulig. Tenk over hva du kan hjelpe til med og hva du må be andre gjøre. Gi tilbakemelding til disse tre.
  • Hjelp menighetens lederskap med å bygge opp et ressursbibliotek for nåværende og potensielle gruppeledere. Legg vekt på ressurser som kan bety noe for menighetens nåværende minimumsfaktor.
  • Oppmuntre en eller flere av medlemmene i smågruppa di eller i teamet ditt til å ta en NaMu-test som passer deres tjeneste eller behov. http://www.3colorworld.org
  • Oppmuntre lederskapet i menigheten til å utforske og forklare en teologi om Den hellige ånd som gir medlemmene frihet til å oppdage og uttrykke nådegaver de har fått .
  • Spør nye kristne i menigheten om hvordan de har det og hvordan du eventuelt kan hjelpe dem.
  • Sier menighetens årsrapport noe om hvor mye som skal brukes til å trene og utruste viktige ledere, spesielt gruppeledere?