Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q21

  • Inviter som gruppe noen andre venner til middag eller fest sammen med dere.
  • Vurder om menighetens program er så travelt at det hindrer deg eller andre fra å være sammen med venner og familie som ennå ikke kjenner Jesus.
  • Tenk gjennom hvordan menigheten kan formidle evangeliet gjennom sosiale medier.
  • Drøft med smågruppa di hva som skal til for at gruppa alltid skal være åpen for nye og hvordan nye lettere kan finne "veien" til gruppa.
  • Lag en oversikt over lle aktivitetene i menigheten og finn ut omtrent hvor stor prosentandel av tid, energi og ressurser som blir brukt til å nå ikke-troende. Be en sentral leder om å kommentere dine observasjoner.
  • Lag en fest med tema som for eksempel "feiring av livet". Inviter venner som, så langt du vet, har ulikt forhold til Jesus.
  • Tenk over hva Jesu løfte om "liv i overflod" betyr i praksis for en eller to av dine venner eller slektninger som ikke kjenner ham ennå. Vær spesifikk.
  • Skriv ned navnene på tre(?) venner eller slektninger. Skriv deretter ned tre(?) behov hos hver av dem. Sett daglig av tid til å be for hver person basert på disse behovene.