Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q25

  • Be to eller tre personer om å gi deg muntlig eller skriftlig tilbakemelding på forkynnelsen din. Be dem i tillegg til generelle kommentarer om å gi deg konkret tilbakemelding på hvordan du enda bedre kan forklare bibelske prinsipper og hjelpe tilhørerne til å anvende dem i dagliglivet.
  • Legg merke til en offentlig taler du liker spesielt godt å lytte til. Hva er det med hans/hennes kommunikasjon og karakter som appellerer til deg?
  • Vurder hva som kan gjøres gjennom en preken som ikke kan gjøres like godt eller bedre ved å benytte en annen virkegren i menigheten.
  • Finn potensielle talere i menigheten. Oppmuntre dem til å tale av og til og utrust dem for oppgaven. Gi tilbakemelding etterpå.
  • Hvis du liker talene, så oppmuntre taleren med konkrete tilbakemeldinger om hvorfor.
  • Tenk over hvorfor talene i gudstjenesten har den lengden de har. Hvilken forskjell ville det gjøre om de var kortere eller lengre?