Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q30

  • Gi mer tid enn vanlig på et kommende møte til å ha fokus på personen eller personene dere møter. Legg til side andre ting som kan forstyrre (som dagsorden, syvendesans, mobiltelefon).
  • Vurder om menighetens syn på troens kraft hindrer mennesker i å innrømme at de har personlige problemer.
  • Få minst en ny venn i menigheten; en som du kan dele dine personlige utfordringer med, og han/hun er fri til å gjøre det samme.
  • Spør nye kristne i menigheten om hvordan de har det og hvordan du eventuelt kan hjelpe dem.
  • Hold fram de positive sidene ved en person eller situasjon hvis du i løpet av uka kommer i en diskusjon som er negativt ladet.
  • Ta Kjærlighetstesten på egen hånd eller i en gruppe (bruk boka Kjærlighetens 3 farger).
  • Skriv ned hvorfor du synes det er vanskelig å dele med andre i menigheten eller smågruppa de vanskelighetene du står overfor. Be om mennesker og muligheter til å overvinne disse hindringene.