Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q33

  • Be Gud vise deg hvordan Han vil samarbeide med deg for å gjenopprette et forhold til noen som står deg nær.
  • Tenk på en venn/familiemedlem som ikke ser ut til å komme nærmere Jesus. Bruk litt tid til å tenke på hva Gud kan føle for dem. Vurder så om tankene stemmer overens med kjærligheten til en god far.
  • Finn ei bok eller en digital undervisning om forbønn som hjelper deg til å forstå hva det er du får når du ber.
  • Finn et bilde som for deg symboliserer full livsutfoldelse. Forstørr bildet og skriv på det navnene på dine nærmeste som ikke synes å bevege seg nærmere Jesus. Heng bildet opp på et privat sted og be kort for en av personene på et fast tidspunkt hver dag.
  • Nådegaven evangelisering brukes i mange menigheter. Be en eller flere som har denne nådegaven om å forklare hvorfor og hvordan de deler evangeliet med andre og ber for dem. Vurder å invitere dem med til gruppa di for å dele erfaringene sine.
  • Reflekter over utfordringer du møter i dagligliv og tjeneste. Hvis du sjelden snakker med Gud om disse utfordringene, tenk over hva slags bilde av Gud (og deg selv) du har. Om du ikke har viktige utfordringer, har det noe å si for bønnelivet ditt?
  • Møt regelmessig noen som er kjent for å be mye og som du vet har fått bønnesvar. Snakk med dem om erfaringene deres og be sammen med dem.
  • Skriv ned navnene på tre(?) venner eller slektninger. Skriv deretter ned tre(?) behov hos hver av dem. Sett daglig av tid til å be for hver person basert på disse behovene.