Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q36

  • Vurder hvor god menigheten er til å ha omsorg for mennesker i menigheten med ulike behov.
  • Drøft med gruppa di om det er lettere å sende hjelp til folk langt borte enn å krysse gata og hjelpe en nabo.
  • Samle en gruppe i menigheten for å kartlegge behovene i lokalsamfunn/bydel. Del funnene med andre i menigheten, inkludert lederskapet.
  • Finn ut hvilke mennesker i menigheten som er aktive i å hjelpe mennesker i nød (med mat, klær, utdanning, rådgivning osv.). Finn ut hvordan det de gjør kan bli mer integrert i det øvrige menighetsarbeidet, slik at de som trenger det, får enda bedre hjelp til et meningsfullt liv.
  • Inviter noen i menigheten som du ikke kjenner så godt, hjem til deg eller ut for å spise et måltid sammen.
  • Lag en oversikt over lle aktivitetene i menigheten og finn ut omtrent hvor stor prosentandel av tid, energi og ressurser som blir brukt til å nå ikke-troende. Be en sentral leder om å kommentere dine observasjoner.
  • Bruk tid i lokalsamfunnet der vanskeligstilte mennesker er (f.eks. NAV-kontoret, tinghuset, visse kaféer osv.).Be Gud vise deg hvordan menigheten kan møte noen av de behovene du ser.