Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q39

  • Spør gruppeledere dine om hvordan du best kan be og hjelpe dem personlig slik at de kan gjøre oppgaven sin best mulig.
  • Få minst en ny venn i menigheten; en som du kan dele dine personlige utfordringer med, og han/hun er fri til å gjøre det samme.
  • Gjør hver dag i menigheten en liten oppgave som du har lovet og som andre venter på.
  • Hver gang du blir spurt av noen i menigheten om å gjøre noe, skal du skrive det ned og gjenta det fem ganger i tankene dine (og deretter sørge for at du gjør det).
  • Hold fram de positive sidene ved en person eller situasjon hvis du i løpet av uka kommer i en diskusjon som er negativt ladet.
  • Ta Kjærlighetstesten på egen hånd eller i en gruppe (bruk boka Kjærlighetens 3 farger).
  • Skriv ned navnene på tre(?) venner eller slektninger. Skriv deretter ned tre(?) behov hos hver av dem. Sett daglig av tid til å be for hver person basert på disse behovene.
  • Bli den første som ankommer eller kom minst ti minutter før et møte der du har ansvar. Bruk den ekstra tiden til å utdype relasjonen med de andre deltakerne.