Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q40

  • Ha som mål å bruke mer en halvparten av den tiden du bruker på menighetsarbeid til å utvikle andre mennesker som kan arbeide på ditt tjenesteområde.
  • Be en leder i menigheten som du respekterer om å si noe om hvordan det du bidrar med i menigheten kan bli mer fruktbart.
  • Diskuter med andre hvordan lederne i menigheten eller gruppa di kan hjelpe deg til å anvende prinsippene i Bibelen så relevant som mulig i dagliglivet.
  • Oppmuntre en eller flere av medlemmene i smågruppa di eller i teamet ditt til å ta en NaMu-test som passer deres tjeneste eller behov. http://www.3colorworld.org
  • Hvis du har en lederrolle i menigheten, finn noen som er villig og i stand til å hjelpe deg hjelpe deg med å utføre din rolle. Ta tid til å trene dem slik at de føler seg rustet til å gjøre dette.
  • Inviter med en ekstra person til et planleggingsmøte du har ansvar for. Velg en som du ser har potensial for å jobbe med det området som diskuteres. La dem observere og bidra i diskusjonen der det passer. Snakk med dem etter møtet for å få deres inntrykk, og spør om de har lyst til å engasjere seg videre.
  • Sier menighetens årsrapport noe om hvor mye som skal brukes til å trene og utruste viktige ledere, spesielt gruppeledere?
  • Arbeid sammen med menighetens ledere for å gi bedre opplæring og støtte til nåværende og potensielle gruppeledere.