Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q48

  • Finn tre personer som gjør en verdifull innsats i menighetens liv og takk dem personlig.
  • Hvis du liker talene, så oppmuntre taleren med konkrete tilbakemeldinger om hvorfor.
  • På hvilke konkrete måter er hovedlederen i menigheten et åndelig eksempel for deg. Skriv ned tankene dine og formidle dem til lederen som en oppmuntring.
  • Neste gang du i talen hører noe som du lett kan anvende i livet ditt, kan du gå til taleren og fortelle hva du har lært og hvordan du tenker å bruke det.
  • Del med noen hvorfor du tror de har en gave som er bedre utviklet hos dem enn hos deg.
  • Snakk med eller send en oppmuntring, gjerne hver uke, til minst en person som har bidratt med noe positivt. Det kan være noe nylig eller noe du har sett over tid.
  • Tenk på to mennesker som entusiastisk bidrar i menigheten. Spør dem hvorfor de er så engasjerte og hvorfor de investerer så mye tid som de gjør.