Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q50

  • Skaff deg en god billedbibel og begynn å lese på egen hånd (og med familie og venner) bare for å oppleve den enkle gleden over fortellingene om Guds vei med sitt folk.
  • Spør en sentral leder i menigheten om hvorfor det er så viktig å delta på gudstjeneste. Diskuter svaret med venner og familie. Gi lederen tilbakemelding.
  • Spør menighet, gruppe, familie og venner om hva de personlig har brakt med til gudstjenesten denne uka for å velsigne og tilbe Gud og oppmuntre menigheten.
  • Vurder fordelene med gudstjeneste fremfor personlig tilbedelse.
  • Hver gudstjenestedeltaker har Gud gitt gave til tilbedelse og oppmuntring. Hjelp menigheten til å forstå at inspirerende gudstjenester er avhengig av at deltakerne, så ulike som de er, tilber Gud og oppmuntrer menigheten. Hjelp den enkelte til å oppdage hva hans/hennes bidrag kan være, og hvordan det kan formidles før, under og/eller etter den formelle delen av gudstjenesten.
  • Drøft følgende spørsmål i gruppa di:"Hvis menigheten skal vokse, må alle menneskene også vokse". Om du er enig eller uenig, skal du være klar til å argumentere for mindetallets syn for å stimulere samtalen.
  • Skriv ned tre(?) grunner til at du går til gudstjeneste. Inviter andre til å gjøre det samme og sammenlikn notatene.