Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q58

  • Vurder opplæring og kurs som koster noe. Å dele utgiftene mellom deltakerne og menigheten kan uttrykke en felles forpliktelse for tjenesten.
  • Finn måter å involvere frivillige medarbeidere i NaMu-prosessen slik at de personlig og praktisk kan arbeide med temaer fra minimumsfaktoren (se Strategiguiden for idéer).
  • Oppmuntre en eller flere av medlemmene i smågruppa di eller i teamet ditt til å ta en NaMu-test som passer deres tjeneste eller behov. http://www.3colorworld.org
  • Oppmuntre noen av nøkkelpersonene som planlegger og gjennomfører menighetens gudstjenester til å finne og trene en annen person med liknende gaver som dem selv. Slipp disse nye til i å planlegge og gjennomføre gudstjenester.
  • Hvis du har en lederrolle i menigheten, finn noen som er villig og i stand til å hjelpe deg hjelpe deg med å utføre din rolle. Ta tid til å trene dem slik at de føler seg rustet til å gjøre dette.
  • Sier menighetens årsrapport noe om hvor mye som skal brukes til å trene og utruste viktige ledere, spesielt gruppeledere?
  • Arbeid sammen med menighetens ledere for å gi bedre opplæring og støtte til nåværende og potensielle gruppeledere.
  • Finn en måte å holde lønnede og ulønnede medarbeidere oppdatert om konferanser og kurs i regi av menigheten eller andre.