Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q65

  • Drøft med smågruppa di hva som skal til for at gruppa alltid skal være åpen for nye og hvordan nye lettere kan finne "veien" til gruppa.
  • Åpne hjemmet ditt for å ha en gruppe der og gjør en innsats for å gjøre det så innkluderende som mulig. Prøv å finne en/to som kan lede gruppa og inviter andre til å bli med.
  • Hvis menighetens lederskap sier at grupper er en prioritet, sørg da for at det finnes budsjett og tid til å trene ledere og utvikle grupper.
  • Prøv å få øyenkontakt med og hils på noen i menigheten som du har hatt et litt anspent forhold til, og spør hvordan det går med dem.
  • Tenk gjennom miljøet rundt samlingene i gruppa di fra folk kommer til de går. Hva kan gjøres for at det skal bli mer hjemmekoselig (family-like)?
  • Del et godt måltid som gruppe og oppmuntre hver enkelt til å bidra med mat, sang, refleksjon over en bibeltekst osv.
  • Vær forberedt på å dele de utfordringer og vanskeligheter du har, for at andre skal få mot til å være åpne om de vanskelighetene de står i til daglig.