Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q72

  • Lag en presentasjon av ulike oversettelser og parafraser av Bibelen, til hjelp for folk i menigheten når de trenger det.
  • Diskuter med andre hvordan lederne i menigheten eller gruppa di kan hjelpe deg til å anvende prinsippene i Bibelen så relevant som mulig i dagliglivet.
  • Last ned eller kjøp en bilelstudieplan og bruk denne. Finn en tid på dagen da du er fri og avslappet. Om nødvendig, trapp ned på en annen aktivitet eller spør om hjelp for å få dette til. Del med noen andre det du lærer eller blir minnet om når du leser.
  • Finn måter som gjør Bibelen tilgjengelig for de som kommer på gudstjenesten.
  • Neste gang du i talen hører noe som du lett kan anvende i livet ditt, kan du gå til taleren og fortelle hva du har lært og hvordan du tenker å bruke det.
  • Bruk en Bibelkommentar (trykt eller på nett) for å få større innsikt i et avsnitt som enten er kjent for deg eller som lenge har virket vanskelig å forstå. Del det du har funnet med en venn.
  • Meld deg som frivillig til en aktivitet i menigheten som tar deg utenfor det vante (komfortsonen), utfordrer troen og gjør deg mer avhengig av Gud.
  • Når dere studerer Bibelen i gruppa, finn minst en praktisk anvendelse som kommende uke er relevant for livet til hvert gruppemedlem.