Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q74

  • Vurder hvilke signaler lederne i menigheten gir omderes tro på menighetens framtid. Snakk med dem på en oppmuntrende måte om observasjonene dine.
  • Å leve et balansert liv er en del av det å være et forbilde som leder. Oppmuntre din prest/pastor til å fortelle hvordan han/hun bruker fritida si.
  • På hvilke konkrete måter er hovedlederen i menigheten et åndelig eksempel for deg. Skriv ned tankene dine og formidle dem til lederen som en oppmuntring.
  • Bespreek in je kleine groep het volgende onderwerp: 'als een gemeente moet blijven groeien, moeten alle mensen uit de gemeente blijven groeien.' Wees bereid om in discussie te gaan met degenen wiens standpunt in de minderheid is om antwoorden te verkrijgen.
  • Les Ef 3, 20. Be Gud om å gjøre noe i livet ditt som er mer enn du kan be om eller forestille deg, slik at du blir fornyet i tjenesten din.
  • Del med noen hvorfor du tror de har en gave som er bedre utviklet hos dem enn hos deg.
  • Ta Trosspråktest på egen hånd eller i en gruppe. Se the 3colorsofyourspirituality.org (engelsk)
  • Ta tid før et møtepunkt denne uka (f.eks. måltid med familien din, leder- eller teammøte, veiledningssamtale osv.) til å tenke etter om det er noe spesielt å glede seg over hos en enkeltperson eller gruppa som helhet og del det med dem.