Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q77

  • Hør på deg selv når du ber og tenk over om Gud synes at språkbruken din er stiv og uvanlig sammenliknet med hvordan du vanligvis snakker med en nær venn. Se i Salmenes bok der du finner eksempler på direkte, ærlig og uttrykksfull bønn.
  • Les daglig en salme fra Salmenes bok. Hvis noe i salmen treffer følelsene dine eller møter aktuelle forhold i livet ditt, kan du lese den igjen som en bønn til Gud. Vær stille en stund etterpå.
  • Les Ef 3, 20. Be Gud om å gjøre noe i livet ditt som er mer enn du kan be om eller forestille deg, slik at du blir fornyet i tjenesten din.
  • Reflekter over utfordringer du møter i dagligliv og tjeneste. Hvis du sjelden snakker med Gud om disse utfordringene, tenk over hva slags bilde av Gud (og deg selv) du har. Om du ikke har viktige utfordringer, har det noe å si for bønnelivet ditt?
  • Møt regelmessig noen som er kjent for å be mye og som du vet har fått bønnesvar. Snakk med dem om erfaringene deres og be sammen med dem.
  • Fortell noen som står deg nær, om en inspirerende bønnestund som du hadde alene eller sammen med andre. Prøv å uttrykke hvorfor den var inspirerende.
  • Ta Trosspråktest på egen hånd eller i en gruppe. Se the 3colorsofyourspirituality.org (engelsk)
  • Meld deg som frivillig til en aktivitet i menigheten som tar deg utenfor det vante (komfortsonen), utfordrer troen og gjør deg mer avhengig av Gud.