Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q82

  • Be tre personer som arbeider sammen med deg i menigheten, å fortelle deg om en eller flere blant familie og venner som ikke kjenner Jesus. Tilby deg å være med å be. Tenk så over om du også på andre måter kan bidra til at disse menneskene kommer til tro.
  • Vurder om menighetens program er så travelt at det hindrer deg eller andre fra å være sammen med venner og familie som ennå ikke kjenner Jesus.
  • Hvis dere har en evangelist i menigheten, kan du spørre om hvordan du, ut fra gavene dine, kan arbeide sammen med ham/henne for å utvikle ivrige etterfølgere av Jesus Kristus.
  • Lag en oversikt over lle aktivitetene i menigheten og finn ut omtrent hvor stor prosentandel av tid, energi og ressurser som blir brukt til å nå ikke-troende. Be en sentral leder om å kommentere dine observasjoner.
  • Sier menighetens årsrapport noe om hvor mye som skal brukes til å trene og utruste viktige ledere, spesielt gruppeledere?