Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q85

  • Tenk gjennom hvordan menigheten kan formidle evangeliet gjennom sosiale medier.
  • Hvis dere har en evangelist i menigheten, kan du spørre om hvordan du, ut fra gavene dine, kan arbeide sammen med ham/henne for å utvikle ivrige etterfølgere av Jesus Kristus.
  • Nådegaven evangelisering brukes i mange menigheter. Be en eller flere som har denne nådegaven om å forklare hvorfor og hvordan de deler evangeliet med andre og ber for dem. Vurder å invitere dem med til gruppa di for å dele erfaringene sine.
  • Drøft følgende spørsmål i gruppa di:"Hvis menigheten skal vokse, må alle menneskene også vokse". Om du er enig eller uenig, skal du være klar til å argumentere for mindetallets syn for å stimulere samtalen.
  • Inviter noen i menigheten som du ikke kjenner så godt, hjem til deg eller ut for å spise et måltid sammen.
  • Gjør det til en vane etter gudstjenesten å se etter mennesker du ikke kjenner.
  • Prøv å tenke gjennom hvordan det er for en person som aldri har vært der før, å finne kirken og en plass å sitte. Hvordan kan dere gjøre kirken lettere å finne og gudstjenesten mer inkluderende?
  • Snakk med minst en person som du vanligvis ikke snakker med, når det er gudstjeneste denne uka.