Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q87

  • Analyser hvor mye av det dere synger i kirken som gjør dere bevisste på Gud, lærer dere og minner dere om Hans vesen og hensikt.
  • Lag en presentasjon av ulike oversettelser og parafraser av Bibelen, til hjelp for folk i menigheten når de trenger det.
  • Diskuter med andre hvordan lederne i menigheten eller gruppa di kan hjelpe deg til å anvende prinsippene i Bibelen så relevant som mulig i dagliglivet.
  • Drøft med smågruppa di hva som skal til for at gruppa alltid skal være åpen for nye og hvordan nye lettere kan finne "veien" til gruppa.
  • Oppmuntre en eller flere av medlemmene i smågruppa di eller i teamet ditt til å ta en NaMu-test som passer deres tjeneste eller behov. http://www.3colorworld.org
  • Spør nye kristne i menigheten om hvordan de har det og hvordan du eventuelt kan hjelpe dem.
  • Hvis dere har en evangelist i menigheten, kan du spørre om hvordan du, ut fra gavene dine, kan arbeide sammen med ham/henne for å utvikle ivrige etterfølgere av Jesus Kristus.
  • Arbeid sammen med menighetens lederskap for å lage et opplegg for disippeltrening av nye kristne og andre som vil "oppdatere" det grunnleggende ved troen. Dere kan også bruke et eksisterende opplegg, for eksempel Alpha.