Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Tro

  • Be tre personer som arbeider sammen med deg i menigheten, å fortelle deg om en eller flere blant familie og venner som ikke kjenner Jesus. Tilby deg å være med å be. Tenk så over om du også på andre måter kan bidra til at disse menneskene kommer til tro.
  • Vurder hvilke signaler lederne i menigheten gir omderes tro på menighetens framtid. Snakk med dem på en oppmuntrende måte om observasjonene dine.
  • Lag en presentasjon av ulike oversettelser og parafraser av Bibelen, til hjelp for folk i menigheten når de trenger det.
  • Finn ei bok eller en digital undervisning om forbønn som hjelper deg til å forstå hva det er du får når du ber.
  • Hør på deg selv når du ber og tenk over om Gud synes at språkbruken din er stiv og uvanlig sammenliknet med hvordan du vanligvis snakker med en nær venn. Se i Salmenes bok der du finner eksempler på direkte, ærlig og uttrykksfull bønn.
  • Les Ef 3, 20. Be Gud om å gjøre noe i livet ditt som er mer enn du kan be om eller forestille deg, slik at du blir fornyet i tjenesten din.
  • Reflekter over utfordringer du møter i dagligliv og tjeneste. Hvis du sjelden snakker med Gud om disse utfordringene, tenk over hva slags bilde av Gud (og deg selv) du har. Om du ikke har viktige utfordringer, har det noe å si for bønnelivet ditt?
  • Når du har møter med folk fra menigheten, tilby å be for dem før dere går fra hverandre. Det kan være en utfordring de står overfor, eller rett og slett at Gud skal velsigne dem.