The NCD process

Minumumstønna gir en god oppsummering av den utfordringen menigheten har i NaMu- prosessen. NaMu- forskning viser at alle menigheter "lekker" velsignelser fra Gud på det området med lavest skåre (den laveste staven i tønna på bildet). Hvis ikke det blir gjort noe med dette laveste, vil det fremdeles lekke, uansett hvor mye tid, ressurser og gaver som blir brukt i menigheten. Den laveste staven kalles menighetens minimumsfaktor.

Disse stegene hjelper deg til å oppdage og forbedre minimumsfaktoren…

1. Kontakt NaMu Norge for å få en konto på denne nettsiden, stille spørsmål og be om priser.

2. Så snart dere har fått en konto på nettsiden, kan dere gjennomføre en menighesprofil. Dere sender invitasjoner direkte fra nettstedet til de som skal delta (eller dere gir papirskjema til dem som vil ha det). For å få så nøyaktig resultat som mulig tar dere med så mange som mulig (opp til 30 personer) som...

  • har en oppgave i menigheten OG
  • er med i en mindre gruppe i menigheten OG
  • er regelmessig på menighetens gudstjenester (møter)

3. Når dere har fått inn svarene fra deltakerne, kan dere fullføre menighetsprofilen. Når dere har funnet menighetens sterke sider og feiret disse, legger dere vekt på å gjøre noe med minimumsfaktoren. Dette kan dere få hjelp til av flere tilgjengelige detaljerte analyser og guider. NaMu Norge og mange veiledere er klare til å hjelpe.

4. Så snart dere kan samtalt om resultatet av menighetsprofilen, kan dere begynne på en enkel plan for hva dere kan gjøre for å skape forandring. Begynn med nøkkelpersonene i menigheten. Mye av tilbakemelding om de sterke sidene i menigheten skyldes dem. Det er også de som har størst ansvar for minimumsfaktoren.Hvis minimumsfaktoren pleier å være lav, kan dette skyldes at den ikke har fått like mye oppmerksomhet som andre sider ved menighetens liv. Dere kan forvente å se tegn på forandring så snart dere gir dette området særlig oppmerksomhet, mens livet i menigheten for øvrig går sin gang.

5. Når dere begynner å se klare tegn på forandring og mener at kulturen og sunnheten i menigheten har endret seg, er det tid for å gjennomføre en ny menighetsprofil. Da vil dere se utviklingen, også på områder som dere ikke har hatt særlig fokus på. Dere finner den nye minimumsfaktoren som nå trenger oppmerksomhet. Dere ser også om det er langvarige kulturelle hindringer som trenger spesiell innsats for å skape forandring.

Av seg selv gir jorden grøde…Mark 4,28

Etter flere NaMu- sykluser ser dere tydelige tegn på at dere nå forvalter tid, ressurser og nådegaver på en mye mer hensiktsmessig måte enn før. Alt dette har skjedd uten å skape brudd i menighetens arbeid for å gå i en helt annen retning enn før. Dere har nå begynt å erfare ordene i Mark 4, 26-28 om den "av seg selv" vekst som Jesus snakket om, og har i tankene for menigheten din.

Selv om dere ikke trenger å gjøre spesielle studier på forhånd for å gjennomføre menighetsprofilen, vil det være nyttig å gjøre dere kjent med tilgjengelige redskaper: introduksjonsvideoer ,foredrag på powerpoint, heftet ABC i Naturlig menighetsutvikling og grunnboka Fargelegg din verden med Naturlig menighetsutvikling. Da vet dere mer før dere tar en avgjørelse. I tillegg kan dere kontakte NaMu Norge for å få svar på spørsmål.

Menigheter med enkle planer og gode resultater

NaMu…vi har nettopp begynt

Find out more

Vennligst legg inn din kontaktinformasjon under og en av våre medarbeidere vil kontakte deg innen 48 timer.
Vennligst skriv inn din e-postadresse så vi kan svare på din forespørsel (din e-postadresse vil ikke blir brukt til noe annet).
Valgfritt (ditt telefonnummer vil ikke bli benyttet til noe annet).
Om dere skulle gjennomføre en menighetsprofil, hvilket språk ville det være lettest å benytte?
Føl deg fri til å skriv noe om de lokale forhold, kirken din eller tjenesten du står i som forteller oss hvordan vi best mulig kan stå til tjeneste for deg/dere.