Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Gaven-gebaseerde Bediening

  • Vraag een volwassen gelovige die je goed kent om een suggestie voor een uitdaging die je zou kunnen ondernemen om je geloof uit te dagen. Leg over het aangaan van deze uitdaging verantwoording af aan deze persoon.
  • Stel drie personen uit de gemeente die dicht bij je staan de volgende vraag: 'Als je een bediening zou kunnen vervullen, waarvan zou je dan het best tot je recht komen?' Bepaal dan wat je kunt doen om hen daarbij te helpen of met wie je zou moeten praten om dat te realiseren.
  • Vraag je gemeente, kleine groep, team, familie, vrienden wat zij persoonlijk aan de dienst hebben bijgedragen om God te zegenen en de gemeente te bemoedigen.
  • Plan een datum in (niet meer dan 6 maanden weg) om de huidige bediening van iedere persoon die onder jouw leiderschap valt opnieuw te bekijken om hen te helpen in hun rol te groeien, een meer geschikte bediening te vinden of indien nodig een break te nemen.
  • Geef degenen die onder jouw leiderschap vallen wekelijks een update van de huidige prioriteiten waarop zij zich moeten richten. Vraag hun of er andere taken zijn die hun ook belangrijk lijken en kijk samen naar waar deze punten in het algehele plan passen.
  • Deel met iemand waarom je gelooft dat hij of zij een specifieke gave heeft die beter ontwikkeld is bij hem of haar dan bij jezelf.
  • Doe zelf of met een groep de 3colorsofleadership.org Leiderschap Test.
  • Vraag een van de leiders van je gemeente om je te vertellen hoe jouw bijdrage past in het algehele plan van het gemeenteleven.