Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Effectieve Structuren

  • Vraag een van de gemeenteleiders die je respecteert een suggestie te doen hoe je huidige bijdrage in jouw gemeente ‘meer vruchtbaar’ zou kunnen zijn.
  • Maak duidelijke afspraken over wanneer de leiders uit je gemeente bij elkaar komen om jullie NCD proces verder te bespreken en stel elkaar vragen over jullie persoonlijke groei ontwikkelcyclussen.
  • Overweeg om kleine subteams in te stellen die het gemeenteleven plannen rond de overkoepelende NCD gebieden van gemeenschap, dienstbaarheid en geloof (zie de NCD Beknopte Wegwijzer). Moedig regelmatige terugkoppeling vanuit de subteams aan het leiderschap en de gemeente aan.
  • Denk erover na of je gemeenteprogramma niet te vol is, waardoor de gemeenteleiders niet de mogelijkheid hebben om regelmatig bij elkaar te komen met genoeg tijd om adequaat na te denken over het verleden en plannen te maken voor de toekomst van jouw gemeente. Overweeg of er iets gedaan moet worden aan deze balans tussen kwaliteit en kwantiteit van de bediening.
  • Moedig een of meerdere mensen in je kleine groep of bediening aan één van de NCD Discipelschapstesten te doen die het meest aansluit bij hun huidige bediening of groeistadium. ncdchurchsurvey.org/discipleship-resources
  • Plan een datum in (niet meer dan 6 maanden weg) om de huidige bediening van iedere persoon die onder jouw leiderschap valt opnieuw te bekijken om hen te helpen in hun rol te groeien, een meer geschikte bediening te vinden of indien nodig een break te nemen.
  • Kies een gemeenteonderdeel of kleine groep uit waar de communicatie slecht verloopt en werk er samen met de leiders aan om dat te verbeteren.
  • Vind een manier om jouw leiders en vrijwilligers up to date te houden over conferenties en trainingsmogelijkheden die door jouw gemeente of andere groepen worden georganiseerd.
  • Maak gebruik van het NCD Rentmeesterschap Test proces om je team of groep te helpen om effectiever gebruik te maken van hun tijd, bezittingen en talenten. 3colorsofstewardship.life