Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Dienstbaarheid

  • Vraag de drie personen uit je gemeente die het dichtst bij je staan wat ze nu het meest nodig hebben om hen te helpen om zoveel mogelijk vrucht te dragen in hun bediening. Bedenk bij welke van hun verzoeken je kunt helpen en bij welke je de hulp van anderen moet inschakelen. Zorg ervoor dat je in actie komt en geef een terugkoppeling aan deze drie personen.
  • Plan een datum in (niet meer dan 6 maanden weg) om de huidige bediening van iedere persoon die onder jouw leiderschap valt opnieuw te bekijken om hen te helpen in hun rol te groeien, een meer geschikte bediening te vinden of indien nodig een break te nemen.
  • Kies een gemeenteonderdeel of kleine groep uit waar de communicatie slecht verloopt en werk er samen met de leiders aan om dat te verbeteren.
  • Bedenk welke personen in jouw gemeente actief zijn in het helpen van mensen in nood (voedsel, kleding, opleiding, raadgeving, enz.). Werk een plan uit hoe wat zij doen meer geïntegreerd zou kunnen worden in de andere bedieningen in je gemeente zodat degenen die in nood zijn verder geholpen kunnen worden op hun reis naar een leven in al zijn volheid.
  • Als je een leiderschapsrol vervult in jouw gemeente, vind dan iemand die bereid en in de gelegenheid is je te helpen bij het vervullen van jouw rol en neem de tijd deze persoon te trainen totdat hij of zij zich voldoende toegerust voelt deze rol effectief te vervullen.
  • Deel met iemand waarom je gelooft dat hij of zij een specifieke gave heeft die beter ontwikkeld is bij hem of haar dan bij jezelf.
  • Breng tijd door ergens in de lokale buurt van jouw gemeente waar minder bedeelden bij elkaar komen (bijv. werkloosheidskantoor, rechtbank, kringloopwinkel, etc.) en vraag God je te laten zien hoe jouw gaven of die van je gemeente aansluiten bij de noden die je ziet.
  • Vraag een van de leiders van je gemeente om je te vertellen hoe jouw bijdrage past in het algehele plan van het gemeenteleven.