Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Dagelijks geloof

  • Leg je erop toe te bidden voor familie of vrienden van een nieuw gelovige in je gemeente die Jezus Christus nog niet kennen. Moedig deze nieuw gelovige aan te zoeken naar mogelijkheden die God door dit gebed geeft om het Evangelie met deze personen te delen door woorden en daden.
  • Ga na of de drukte van het programma van je gemeente jou of anderen verhindert kwaliteitstijd door te brengen met vrienden en familie die Jezus Christus nog niet kennen.
  • Werk een korte presentatie uit die mensen uit jouw gemeente helpt een keuze te maken uit de belangrijkste Bijbelvertalingen en parafrases die beschikbaar zijn afhankelijk van wat ze nodig hebben.
  • Bespreek met je kleine groep of het eenvoudiger is mensen ver weg te helpen of de straat over te steken en een buurman in nood te helpen.
  • Laat ieder lid van jouw kleine groep delen wat jullie tijd samen het meest effectief zou kunnen maken met betrekking tot kwesties waarmee je in het dagelijks leven geconfronteerd wordt.
  • Overdenk uitdagende omstandigheden waar je in je dagelijkse leven of bediening mee te maken hebt. Als je nauwelijks, ook al is het kort, met God over deze uitdagingen spreekt, denk dan na over welk beeld van God (en van jezelf) je mogelijk hebt. Als je niet geconfronteerd wordt met belangrijke uitdagingen, bedenk dan of dat implicaties heeft voor jouw gebedsleven en zo ja, welke.
  • Deel met je gemeente of team waarvan je recent in je vrije tijd het meest hebt genoten en leg uit waarom je het vernieuwend vond.
  • Doe zelf of met een groep de 3colorsoflove.org Vruchten van de Geest Test.