Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Godsbesef

  • Analyseer hoeveel van de liederen die je in de gemeente zingt eigenlijk je aandacht richten op God en je onderwijzen in en herinneren aan zijn aard en bedoelingen.
  • Als je ziet dat iemand een geestelijke gave gebruikt zonder dat hij of zij zich daarvan bewust is, praat dan met deze persoon over hoe jij God ziet werken door deze gave heen.
  • Vertel God's morgens in duidelijke taal wat je van plan bent die dag te doen, waar je enthousiast over bent of wat je reden geeft tot zorg. Vraag dan om hulp. Vertel Hem aan het einde van de dag hoe het ging en of er iets was dat je verraste of stoorde.
  • Lees Efeziërs 3:20. Bid God om iets te doen in jouw leven wat meer is dan je kunt bidden of beseffen, zodat je vernieuwd wordt in jouw dienst voor Hem.
  • Noteer verhalen die je in de gemeente hoort van mensen die God in hun leven ervaren. Doe dat alleen bij verhalen die je uit eerste hand hoort. Check de details als je twijfelt bij de betreffende persoon.
  • Overdenk uitdagende omstandigheden waar je in je dagelijkse leven of bediening mee te maken hebt. Als je nauwelijks, ook al is het kort, met God over deze uitdagingen spreekt, denk dan na over welk beeld van God (en van jezelf) je mogelijk hebt. Als je niet geconfronteerd wordt met belangrijke uitdagingen, bedenk dan of dat implicaties heeft voor jouw gebedsleven en zo ja, welke.