Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Teamwerk

  • Richt je op het doel om meer dan 50 procent van je tijd te besteden aan het ontwikkelen van andere mensen op het gebied van jouw specifieke bediening.
  • Kom in informele sfeer samen met leden van je bedieningsteam waarbij er niets anders op de agenda staat dan tijd met elkaar door te brengen en te genieten van elkaars gezelschap.
  • Bedenk welke personen in jouw gemeente actief zijn in het helpen van mensen in nood (voedsel, kleding, opleiding, raadgeving, enz.). Werk een plan uit hoe wat zij doen meer geïntegreerd zou kunnen worden in de andere bedieningen in je gemeente zodat degenen die in nood zijn verder geholpen kunnen worden op hun reis naar een leven in al zijn volheid.
  • Als je leider van een kleine groep bent, vraag een van de leden dan om co-leider te zijn van een kleine groep bijeenkomst. Vraag hem/haar hier nogmaals voor als hij of zij genoten heeft van de ervaring en dit nogmaals zou willen doen.
  • Geef degenen die onder jouw leiderschap vallen wekelijks een update van de huidige prioriteiten waarop zij zich moeten richten. Vraag hun of er andere taken zijn die hun ook belangrijk lijken en kijk samen naar waar deze punten in het algehele plan passen.
  • Schrijf alle negatieve punten op die je te binnen schieten als je denkt aan samenwerking. Wees eerlijk en gedetailleerd. Schrijf dan zoveel mogelijk voordelen van samenwerking op. Houd daarbij in gedachten dat door NCD is bewezen dat samenwerking noodzakelijk is voor gezonde groei voor de lange termijn. Breid deze lijst net zolang uit totdat deze meer overtuigend is dan je lijst met negatieve punten.
  • Maak gebruik van het NCD Rentmeesterschap Test proces om je team of groep te helpen om effectiever gebruik te maken van hun tijd, bezittingen en talenten. 3colorsofstewardship.life