Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr17

  • Vraag een volwassen gelovige die je goed kent om een suggestie voor een uitdaging die je zou kunnen ondernemen om je geloof uit te dagen. Leg over het aangaan van deze uitdaging verantwoording af aan deze persoon.
  • Vraag drie mensen uit de gemeente op wie je enige invloed hebt wat ze graag beter zouden willen doen of hoe ze zouden willen groeien in geloof. Vraag hun na een week of twee of ze al vooruitgang hebben geboekt.
  • Ga na of je meer geneigd bent mensen een compliment te geven om wat ze gedaan hebben of hen uit te dagen zich te houden aan beloftes die ze nog niet zijn nagekomen.
  • Plan een datum in (niet meer dan 6 maanden weg) om de huidige bediening van iedere persoon die onder jouw leiderschap valt opnieuw te bekijken om hen te helpen in hun rol te groeien, een meer geschikte bediening te vinden of indien nodig een break te nemen.
  • Help de leiding van je gemeente om een effectief proces te ontwikkelen voor het omgaan met spanningen en conflicten in je gemeente.
  • Vertel een goede vriend uit je gemeente over een of meer van je ambitieuze doelen voor de komende week. Vraag hun om over een week bij je te checken hoe het is gegaan.
  • De volgende keer dat je iemand uit de gemeente vraagt iets te doen, spreek dan een bepaalde periode af om de voortgang te bekijken en de taak af te ronden.
  • De volgende keer dat je iemand uit de gemeente vraagt iets te doen, moedig hen dan aan om definitief 'ja' of 'nee' te zeggen. Laat hun weten dat je liever een definitief 'nee' hoort dan een soort van 'ja'.